Politica de securitate a datelor

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, si Regulamentului European 2016/679, SC Hermina Heart SRL, prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerintelor legale și in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. 


1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 • - prelucrarea datelor cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 • - colectarea datelor cu caracter personal in scopuri determinate, explicite si legitime;
 • - datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod adecvat, relevant si fiind limitate la necesitatea acestora in raport cu scopurile prelucrarii;
 • - prelucrarea datelor se face cu acuratete, fiind actualizate constant;
 • - stocarea datelor cu caracter personal se va face doar pe durata necesara indeplinirii scopului pentru care au fost prelucrate;
 • - asigurarea protectiei datelor cu caracter personal prelucrate de catre societate.

2. Scopul prelucrarii de date cu caracter personal in cadrul Hermina Heart:

 • - derularea contractelor societatii;
 • - indeplinirea obligatiilor legale;
 • - identificarea clienților si colaboratorilor societatii;
 • - promovarea imaginii societatii;

3. Legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal:

        In vederea asigurarii legalitatii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, se va respecta cel putin una din urmatoarele conditii:

 • primirea consimtamantului scris de la persoana vizata, in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • existenta unui contract incheiat intre societate si persoana vizata, care necesita pentru a fi executat, prelucrarea de date cu caracter personal;
 • solicitarea persoanei vizate de a incheia un contract cu societatea, motiv pentru care e necesara prelucrarea de date cu caracter personal inainte de incheierea contractului;
 • exista una sau mai multe obligatii legale pentru a caror indeplinire este necesara prelucrarea de date cu caracter personal;
 • interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice pot fi protejate prin prelucrarea de date cu caracter personal;
 • exista un  interes legitim al societatii de a prelucra datele cu caracter personal ale persoanei vizate.

4. Tipuri de date cu caracter personal prelucrate

        In cadrul societatii, se prelucreaza cu titlu exemplificativ, urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: - nume, prenume, serie si numar act de identitate, adresa de domiciliu, sex, IP, numar de telefon, adresa de e-mail etc.


5. Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?

 • Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor personale;
 • Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
 • Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, puteti retrage oricand consimtamantul acordat prin notificarea societatii in acest sens.