Politica de securitate a datelor

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, si Regulamentului European 2016/679, SC Hermina Heart SRL, prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerintelor legale și in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 • prelucrarea datelor cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 • colectarea datelor cu caracter personal in scopuri determinate, explicite si legitime;
 • datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod adecvat, relevant si fiind limitate la necesitatea acestora in raport cu scopurile prelucrarii;
 • prelucrarea datelor se face cu acuratete, fiind actualizate constant;
 • stocarea datelor cu caracter personal se va face doar pe durata necesara indeplinirii scopului pentru care au fost prelucrate;
 • asigurarea protectiei datelor cu caracter personal prelucrate de catre societate.

2. Scopul prelucrarii de date cu caracter personal in cadrul Hermina Heart:

 • derularea contractelor societatii;
 • indeplinirea obligatiilor legale;
 • identificarea clienților si colaboratorilor societatii;
 • promovarea imaginii societatii;

3. Legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal:

In vederea asigurarii legalitatii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, se va respecta cel putin una din urmatoarele conditii:

 • primirea consimtamantului scris de la persoana vizata, in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • existenta unui contract incheiat intre societate si persoana vizata, care necesita pentru a fi executat, prelucrarea de date cu caracter personal;
 • solicitarea persoanei vizate de a incheia un contract cu societatea, motiv pentru care e necesara prelucrarea de date cu caracter personal inainte de incheierea contractului;
 • exista una sau mai multe obligatii legale pentru a caror indeplinire este necesara prelucrarea de date cu caracter personal;
 • interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice pot fi protejate prin prelucrarea de date cu caracter personal;
 • exista un  interes legitim al societatii de a prelucra datele cu caracter personal ale persoanei vizate.

4. Tipuri de date cu caracter personal prelucrate:

In cadrul societatii, se prelucreaza cu titlu exemplificativ, urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: - nume, prenume, serie si numar act de identitate, adresa de domiciliu, sex, IP, numar de telefon, adresa de e-mail etc.


5. Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?

 • Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor personale;
 • Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
 • Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, puteti retrage oricand consimtamantul acordat prin notificarea societatii in acest sens.